HSEQ

Health
Rietlanden Terminals vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond blijven, goed in hun vel zitten en in staat zijn goed te functioneren. Zowel op het werk als privé, maar ook nadat de medewerker met pensioen mag.

Rietlanden Terminals biedt daarom een uitgebreid scala van maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit varieert van dagelijks vers fruit tot een programma voor Leefstijl en Gezondheid, en van het 2-jaarlijkse Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) met medewerkerstevredenheid onderzoek tot goede arbeidsvoorwaarden met zorgverlof, ouderschapsverlof, en voorkeursroosteren.

Safety & Security
Bij Rietlanden Terminals gaat veiligheid niet alleen over arbeidsveiligheid en veiligheid en zorg voor het milieu, maar ook over het beveiligen. Rietlanden Terminals is voor beide terminalfaciliteiten gecertificeerd volgens de International Ship and Port facility Security code (ISPS). Dat staat voor het detecteren en beveiligen van schepen en havenfaciliteiten tegen bedreiging van de veiligheid. Denk hierbij aan terroristische aanslagen, (drugs-) smokkel, het aan land brengen van verstekelingen en andere bedreigingen. In Nederland zijn de ISPS-eisen opgenomen in de Havenbeveiligingswet.

Veiligheid en beveiliging
Bij Rietlanden Terminals geldt de gouden regel: “We doen onze werkzaamheden het veilig, of we doen onze werkzaamheden niet”. Laden en lossen van bulkschepen gebeurt op de juiste wijze, zodat een schip niet overbelast raakt. Voor de veiligheid van bulkschepen en hun bemanning, is hiervoor de BLU-code ontwikkeld. Rietlanden opereert volgens de BLU-code en voldoet volledig aan de daarin opgenomen ISO 9001 normen. Om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en inhuurkrachten te waarborgen, zijn VGM-regels opgesteld en worden hoge eisen aan kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen gesteld.

De medewerkers worden in kennis gesteld van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de beheersmaatregelen. Daarnaast ontvangen zij regelmatig trainingen, instructies en uiteraard toolboxen. Dit laatste geldt ook voor de “vaste” inhuur- en uitzendkrachten. Voor bezoekers en leveranciers die onze terminals bezoeken, hebben wij een veiligheidsfilm.

 • Rietlanden Terminals biedt een uitgebreid scala van maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid

  Opslagcapaciteit

 • Rietlanden Terminals is voor beide terminalfaciliteiten gecertificeerd volgens de International Ship and Port facility Security code (ISPS)

  Opslagcapaciteit

 • We doen onze werkzaamheden het veilig, of we doen onze werkzaamheden niet

  Opslagcapaciteit

 • Voor bezoekers en leveranciers die onze terminals bezoeken, hebben wij een veiligheidsfilm

  Opslagcapaciteit