Environment

Ten aanzien van het milieu gelden voor onze sector zeer hoge eisen. Rietlanden voldoet hier niet alleen volledig aan, maar is ook toonaangevend hierin. Tijdens al haar processen toont Rietlanden Terminals respect voor de leefomgeving en het milieu.

Stofbeheersing
Rietlanden doet er alles aan om stofoverlast voor haar omgeving te beperken. In dat kader beschikt Rietlanden Terminals over een geavanceerd Stofmonitoringsysteem, zodat bij stofoverlast direct maatregelen kunnen worden genomen. Daarnaast worden de wegen en kades van de terminal voortdurend besproeid met water om het stoffen tegen te gaan en wordt gebruik gemaakt van korstvormers op liggende voorraden. Op dit moment wordt gewerkt aan vernevelingsoplossingen (binden van PM10) tijdens de laad- en losactiviteiten.

Waterzuivering en Afval
De terminals hebben eigen waterzuiveringsinstallaties wat schone lozing en hergebruik van water mogelijk maakt. Het afval wordt gescheiden en waar mogelijk gerecycled. Ook kantoorafval (cartridges, batterijen, computers etc.) wordt gerecycled en waar mogelijk krijgt het een tweede leven in hiervoor bestemde ontwikkelingsprojecten.

Duurzaamheid & Leefomgeving
Rietlanden Terminals doet haar werk met zorg voor de toekomst van onze leefomgeving. Bij alles hebben we oog voor duurzaamheid, zowel in de operatie als bij ondersteunende activiteiten en voorzieningen.

Hoewel over kolen veel gezegd en geschreven is in het kader van milieu in het algemeen en fossiele brandstof in het bijzonder, is het ook een grondstof voor een veelvoud aan producten die er juist toe doen in het kader van duurzaamheid en gezondheid.

  • Tijdens al haar processen toont Rietlanden Terminals respect voor de leefomgeving en het milieu

  • Rietlanden doet er alles aan om stofoverlast voor haar omgeving te beperken

  • De terminals hebben eigen waterzuiverings- installaties wat schone lozing en hergebruik van water mogelijk maakt. Het afval wordt gescheiden en waar mogelijk gerecycled