Safety en Security

Bij Rietlanden Terminals gaat veiligheid niet alleen over arbeidsveiligheid en veiligheid en zorg voor het milieu, maar ook over het beveiligen. Rietlanden Terminals is voor beide terminalfaciliteiten gecertificeerd volgens de International Ship and Port facility Security code (ISPS). Dat staat voor het detecteren en beveiligen van schepen en havenfaciliteiten tegen bedreiging van de veiligheid. Denk hierbij aan terroristische aanslagen, (drugs-) smokkel, het aan land brengen van verstekelingen en andere bedreigingen. In Nederland zijn de ISPS-eisen opgenomen in de Havenbeveiligingswet.

Veiligheid en beveiliging
Bij Rietlanden Terminals geldt de gouden regel: “We doen onze werkzaamheden veilig, of we doen onze werkzaamheden niet”. Laden en lossen van bulkschepen gebeurt op de juiste wijze, zodat een schip niet overbelast raakt. Voor de veiligheid van bulkschepen en hun bemanning, is hiervoor de BLU-code ontwikkeld. Rietlanden opereert volgens de BLU-code en voldoet volledig aan de daarin opgenomen ISO 9001 normen. Om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en inhuurkrachten te waarborgen, zijn VGM-regels opgesteld en worden hoge eisen aan kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen gesteld.

De medewerkers worden in kennis gesteld van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de beheersmaatregelen. Daarnaast ontvangen zij regelmatig trainingen, instructies en uiteraard toolboxen. Dit laatste geldt ook voor de “vaste” inhuur- en uitzendkrachten. Voor bezoekers en leveranciers die onze terminals bezoeken, hebben wij een veiligheidsfilm.

  • Rietlanden Terminals is voor beide terminalfaciliteiten gecertificeerd volgens de International Ship and Port facility Security code (ISPS)

  • We doen onze werkzaamheden veilig, of we doen onze werkzaamheden niet

  • Voor bezoekers en leveranciers die onze terminals bezoeken, hebben wij een veiligheidsfilm