Missie, Visie en Strategie

Missie
Het is onze missie om waarde toe te voegen aan de logistieke keten van bulk handling. Dit doen we door doeltreffend in te spelen op de ontwikkelingen in handel en distributie van droge bulk waarbij maatwerk het sleutelwoord is.

Visie
Rietlanden Terminals zal de professional zijn die haar klanten 24/7 een totaalpakket biedt in de distributie, behandeling en opslag van droge bulk en een schakel is naar wereldwijde marktontwikkeling en -spreiding binnen de energiemarkt.

Strategie
Veiligheid, milieu, duurzaamheid en risico management zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

Om concurrerend te zijn in de logistieke distributie en opslag van droge bulk, investeren we samen met onze klanten en stakeholders actief in duurzame groei van de logistieke keten, zodat deze in de toekomst maatschappelijke en economische waarde blijft creëren.

We zullen maximaal inzetten op bestaande en nieuwe markten die passen binnen onze visie en vervullen een intermediaire rol voor klanten met mondiale ambities.

Rietlanden Terminals realiseert een hoog service niveau voor al haar klanten. Het opbouwen en onderhouden van relaties zijn belangrijke pijlers.

Door risicogericht management beheersen wij op verantwoorde, transparante en expliciete wijze de risico’s wat ons ondersteunt de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Binnen deze doelen van de ondernemingsstrategie stellen wij de volgende topprioriteiten:

  • Continu verbeteren van de bedrijfsprocessen om de effectiviteit te waarborgen en de efficiëntie op een hoog peil te houden..
  • Optimaliseren van het serviceniveau voor onze klanten door inzet van onze kernwaarden, betrokkenheid van onze medewerkers en het opbouwen en onderhouden van relaties.
  • Ondersteuning van onze klanten bij mondiale marktontwikkeling en marktspreiding.
  • Stakeholders en shareholders intensief betrekken bij onze werkzaamheden.
  • Als goed werkgever de bevlogenheid van de werknemers vergroten door het creëren van een positieve werkomgeving, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en het verstrekken van informatie over beleidsmatige beslissingen.
  • Zorgen voor opleiding en training van werknemers zodat zij voldoen aan de competenties die opgenomen zijn in de functieomschrijvingen en mogelijkheden bieden voor ontwikkeling.

Directie Rietlanden Terminals

  • Rietlanden Terminals biedt haar klanten 24/7 een totaalpakket in de distributie, behandeling en opslag van droge bulk

  • Veiligheid, milieu, duurzaamheid en risico management zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie

  • We zullen maximaal inzetten op bestaande en nieuwe markten die passen binnen onze visie

  • Rietlanden Terminals realiseert een hoog service niveau voor al haar klanten