Missie, Visie en Strategie

Missie
Het is onze missie om waarde toe te voegen aan de logistieke keten van bulk handling. Dit doen we door doeltreffend in te spelen op de ontwikkelingen in handel en distributie van droge bulk waarbij maatwerk het sleutelwoord is.

Visie
Rietlanden Terminals zal de professional zijn die een totaalpakket biedt in de distributie en opslag van droge bulk. Wij spelen in op de behoefte van energietransitie en zullen naast steenkool andere ladingsstromen overslaan. In de nieuwe markten zullen wij een leidende rol vervullen.

Strategie
Onze strategie is gebaseerd op veiligheid, milieu, duurzaamheid en risico management.
Om concurrerend te zijn in de logistieke distributie en opslag van droge bulk, investeren we samen met onze klanten en stakeholders actief in duurzame groei van de logistieke keten, zodat deze in de toekomst maatschappelijke en economische waarde blijft creëren. We zullen maximaal inzetten op nieuwe markten die passen binnen onze visie en blijven investeren in bestaande markten, waarin wij al actief zijn.

Rietlanden Terminals realiseert een hoog service niveau voor bestaande en nieuwe klanten. Het opbouwen en onderhouden van relaties zijn belangrijke pijlers. Door risicogericht management beheersen wij op verantwoorde, transparante en expliciete wijze de risico’s wat ons ondersteunt de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Binnen deze doelen van de ondernemingsstrategie stellen wij de volgende topprioriteiten:

  • Extra inzet op de ontwikkeling van markten.
  • Stakeholders intensief betrekken bij onze werkzaamheden.
  • Optimaliseren van het serviceniveau voor onze klanten door inzet van onze kernwaarden, betrokkenheid van onze medewerkers en het opbouwen en onderhouden van relaties.
  • Continu verbeteren van de bedrijfsprocessen om de effectiviteit te waarborgen en de efficiëntie te verbeteren, wat zal leiden tot een productiviteitsverbetering.
  • Als goed werkgever de bevlogenheid van de werknemers te vergroten door het creëren van een positieve werkomgeving, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en het verstrekken van informatie over beleidsmatige beslissingen.
  • Zorgen voor opleiding en training van werknemers zodat zij voldoen aan de competenties die opgenomen zijn in de functieomschrijvingen en mogelijkheden bieden voor ontwikkeling.
  • Rietlanden Terminals is de ontzorgende partner die een totaalpakket biedt in de logistieke distributie en opslag van droge bulk

  • Onze strategie is gebaseerd op veiligheid, milieu, duurzaamheid en risico management

  • We zullen maximaal inzetten op nieuwe markten die passen binnen onze visie en blijven investeren in bestaande markten, waarin wij al actief zijn

  • Rietlanden Terminals realiseert een hoog service niveau voor bestaande en nieuwe klanten