Missie, Visie en Strategie

Missie
Wij zijn de logistieke dienstverlener die doeltreffend inspeelt op de ontwikkelingen in handel en distributie van droge bulk. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn de basis ingrediënten voor onze service.

Visie
Rietlanden Terminals is de ontzorgende partner die een totaalpakket biedt in de logistieke distributie en opslag van droge bulk.

Strategie
Onze strategie is gebaseerd op veiligheid, milieu, duurzaamheid en risico management.
Om concurrerend te zijn in de logistieke distributie en opslag van droge bulk, investeren we samen met onze klanten en stakeholders actief in duurzame groei van de logistieke keten, zodat deze in de toekomst maatschappelijke en economische waarde blijft creëren. We zullen maximaal inzetten op nieuwe markten die passen binnen onze visie en blijven investeren in bestaande markten, waarin wij al actief zijn.

Rietlanden Terminals realiseert een hoog service niveau voor bestaande en nieuwe klanten. Het opbouwen en onderhouden van relaties zijn belangrijke pijlers. Door risicogericht management beheersen wij op verantwoorde, transparante en expliciete wijze de risico’s wat ons ondersteunt de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Binnen deze doelen van de ondernemingsstrategie stellen wij de volgende topprioriteiten:

  • Extra inzet op de ontwikkeling van markten.
  • Stakeholders intensief betrekken bij onze werkzaamheden.
  • Optimaliseren van het serviceniveau voor onze klanten door inzet van onze kernwaarden, betrokkenheid van onze medewerkers en het opbouwen en onderhouden van relaties.
  • Continu verbeteren van de bedrijfsprocessen om de effectiviteit te waarborgen en de efficiëntie te verbeteren, wat zal leiden tot een productiviteitsverbetering.
  • Als goed werkgever de bevlogenheid van de werknemers te vergroten door het creëren van een positieve werkomgeving, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven en het verstrekken van informatie over beleidsmatige beslissingen.
  • Zorgen voor opleiding en training van werknemers zodat zij voldoen aan de competenties die opgenomen zijn in de functieomschrijvingen en mogelijkheden bieden voor ontwikkeling.
  • Rietlanden Terminals is de ontzorgende partner die een totaalpakket biedt in de logistieke distributie en opslag van droge bulk

  • Onze strategie is gebaseerd op veiligheid, milieu, duurzaamheid en risico management

  • We zullen maximaal inzetten op nieuwe markten die passen binnen onze visie en blijven investeren in bestaande markten, waarin wij al actief zijn

  • Rietlanden Terminals realiseert een hoog service niveau voor bestaande en nieuwe klanten